Izjava o zaštiti podataka

1. OPĆENITO

Henkel Croatia d.o.o. i Henkel Adhezivi d.o.o., dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja vam kao subjektu podataka pripadaju. Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako se njima koristimo. Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na Henkelovim internetskim stranicama.

2. PRIKUPLJANJE, UPORABA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Naziv i adresa odgovornog društva u Hrvatskoj: Henkel Croatia d.o.o. Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska Naziv i adresa odgovornog društva u Bosni i Hercegovini: Henkel Adhezivi d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosna i Hercegovina Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo temeljem drugih zakonskih obveza ili dopuštenja ili u slučaju da dotični korisnik Henkelu da suglasnost. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe: Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korištenog preglednika, kao i datum i vrijeme korištenja. Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe. Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove. Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe. Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na temelju: (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima pretežni zakoniti interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekoran rad internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.

3. DALJNJA OBRADA OSOBNIH PODATAKA

a) Tablica sa zahtjevima potrošača Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt putem našeg obrasca za kontakt. Tim ćemo se podacima koristiti da bismo odgovorili na vaš zahtjev. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za obradu vašeg zahtjeva. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

b) Nagradne igre Možda ste unijeli svoju adresu i podatke za kontakt dok ste sudjelovali u nagradnim igrama koje povremeno provodimo na našoj internetskoj stranici. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu provođenja izvlačenja dobitnika nagrada. Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi, osim u slučaju distribucije nagrada ili provedbe nagradnog izvlačenja. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za provođenje nagradnog izvlačenja. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

c) Ispitivanje proizvoda Možda ste unijeli svoju adresu i podatke za kontakt dok ste sudjelovali u ispitivanju proizvoda. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu ispitivanja proizvoda. Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja ispitivanja proizvoda. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za provođenje ispitivanja proizvoda. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

d) Webinar Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt, npr. adresu e-pošte, dok ste sudjelovali u webinaru. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu pružanja webinara. Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja webinara. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za provođenje webinara. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

e) Ankete Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt, npr. adresu e-pošte, dok ste sudjelovali u anketi. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu provođenja ankete. Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja ankete. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za provođenje ankete. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

4. SUGLASNOST/POVLAČENJE SUGLASNOSTI

a) Upravljanje odnosima s potrošačima/kupcima / mrežne zajednice Možda ste Henkelu dali suglasnost za obradu • vaših podataka za kontakt koje ste možda dali Henkelu, u okviru Henkelova upravljanja odnosima s kupcima/potrošačima/ u okviru mrežne zajednice u svrhu • oglašavanja (poštom, u pregledniku, u aplikaciji i kako je navedeno u nastavku ako date dodatnu suglasnost), • pružanja tehničkih savjeta, primjerice, o uporabi proizvoda ili tehnologija, • pružanja usluga na mreži, kao što su eLearning i webinari, • komunikacije u vezi s događajima. Da bi ostvario naznačene svrhe, Henkel može - kombinirati gore navedene podatke s drugim podacima o vama koje je Henkel zakonski prikupio, primjerice tijekom nagradnih izvlačenja ili drugih aktivnosti na internetskoj stranici i - analizirati podatke radi utvrđivanja relevantnih mjera oglašavanja. U postupku te analize Henkel primjenjuje automatiziranu metodu koja pomaže u određivanju prioritetnih prodajnih čimbenika. Kontakti su kategorizirani prema svojim mrežnim i izvanmrežnim aktivnostima. Na temelju kategorije koja im je dodijeljena i svoje lokacije, kontakti se dodjeljuju trgovcima i dobivaju različite informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i promotivne materijale.

b) Oglašavanje putem elektroničke pošte Dodatno ste možda Henkelu dali suglasnost da vas može kontaktirati putem elektroničke pošte(e-pošta, SMS, MMS, instant poruke) i/ili telefona u vezi s ponudama, proizvodima i uslugama o proizvodima iz asortimana Henkelove poslovne jedinice Adhesive Technologies. Vaše ćemo podatke upotrebljavati kako je određeno odjeljkom 4. ove Izjave o zaštiti podataka u svrhu pružanja odgovarajućih mjera oglašavanja. Svoju suglasnost možete povući u svakom trenutku za buduće razdoblje, primjerice klikom na odgovarajuću hipervezu navedenu u potvrdnoj e-pošti. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

5. PRAVA KOJA VAM KAO SUBJEKTU PODATAKA PRIPADAJU / SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

U bilo kojem trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, ako su ispunjeni određeni zahtjevi, možete ostvariti sljedeća prava:

  • pravo na ispravak
  • pravo na brisanje
  • pravo na ograničavanje obrade
  • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • pravo na prenosivost
  • Pravo na prigovor U slučaju postupaka obrade koji uključuju vaše osobne podatke, a koji se provode na temelju Henkelovog zakonitog interesa, u svakom trenutku imate pravo na prigovor protiv takve obrade svojih osobnih podataka zbog vaše specifične situacije. Henkel od obrade podataka neće odustati jedino u slučaju kada može dokazati da postoje važni razlozi za obradu koji zahtijevaju zaštitu i nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako ta obrada služi za potvrđivanje i ostvarivanje pravnih zahtjeva te za zaštitu od istih. U tim slučajevima ili ako imate druga pitanja ili želje povezane s vašim osobnim podacima, pošaljite e- poštu ili pismo na sljedeće adrese: Za korisnike s područja Hrvatske: anita.pejic.ilisevic@henkel.com ili na adresu Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska s naznakom ''Službenik za zaštitu podataka'' Za korisnike s područja Bosne i Hercegovine: anita.pejic.ilisevic@henkel.com ili na adresu Henkel Adhezivi d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosna i Hercegovina s naznakom ''Službenik za zaštitu podataka''