Impresum


Naziv:

Henkel Croatia d.o.o.

Adresa:

Budmanijeva 1
10 000 Zagreb

Direktor:

Željko Smodlaka

Telefon:

00385 1 6008 222

Telefax:

00385 1 6008 242

E-mail:

Henkel Croatia (henkel.croatia@henkel.com)

Matični broj OIB:

09730191730